KIRIM VE NOGAY TATAR YEMEKLERİ

facebook sayfamız tıklayın/TATAR YEMEKLERİ OKYANUSU
Beğen


ANA SAYFA YENİ TARİFLER FACEBOOK İLE ETKİLEŞİMLİ OLARAK YAPILACAKTIR.YORUMLARINIZLA PAYLAŞIMLARINIZLA KATKIDA BULUNUN

TATAR AŞLARI, TATAR MUTFAĞI VE TATAR MUTFAK KÜLTÜRÜ HAKKINDA HER ŞEY

6 Ocak 2012 Cuma

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE NOGAY YİYECEK KÜLTÜRÜ

Nogayların gündelik hayatında nasıl beslendiklerine dair verdiği örnekler dikkat çekicidir:


“…Ta‘âmları yine
talkan ve (kavrulmuş un)
kurud ve (kurutulmuş peynir)
yazma ve (ayran)
lahşa şorbası (erişte çorbası)
[ve] at eti ve at yelesi ve at kazısı, ya‘nî at egeği kemikleri basdırması (at eti salamı)
ve darı ekmeği yerler.

El-hâsıl yedikleri darı, geydikleri deri, evleri saz, kendileri nâ-sâz kavimdirler.

Asla buğday ekmeği yemezler ve su içmezler.

Hemân boza ve maksima bozası içerler.

Bu maksima bozası keyif vermeyüp ulemâ-yı Nogay içer, keskin bozaların yiğitleri içer…”.

Yine “…bu ulemâların izn-i şerîfleriyle cümle kavm-i Tatar at eti yerler…”“Hemân koyunlarından bir semiz koy basup boğazlayup mahbûbesinin arabası tekerleğinin birini kırup kebâb pişirir. Ne çâre deşti Kıpçak’da odun yok. Ma‘şûkasını Heyhât’da bırakmağı irtikâb edüp koyun kebâbın pişirüp müsâfir Noğay’ı sıylar.
ve “…Ol zamândan berü Tatar kavmi mâbeyninde birbirlerine ta‘zîmen araba tekerleğiyle pişmiş koyun kebâbı yedirüp birkaç tostağan boza, ya‘nî kulplu kadeh bozayı içirirler…” ifadeleri ile Nogayların ve genel olarak Tatar toplulukların at eti yediklerini ve boza içtiklerini vurgular.

"Heyhat Ovası'nda Tatarın birine bir Nogay Tatarı konuk olmuş.
Oba sahibinin bu misafir Nogayı, saygı gösterip ağırlaması lazım gelir.
Meğer oba sahibinin gelini varmış ki canından aziz imiş. Hemen bir semiz kuzu kesip, gelininin araba tekerleğinin birini kırıp kebap pişirmiş.
Ne çare o sıra odun yok.
O zamandan beri Tatar kavmi arasında birbirlerine saygıdan araba tekerleğinde pişmiş kebabı yedirip birkaç kulplu kadeh bozayı içirirler."
Evliya Çelebi / Seyahatname
Hatta o has sohbet geceleri bir semiz kuzu kurban edip, dilim dilim edip, bir demir kebap şişine eti geçirip iki başları ince ortası kalın, eti düzgünce dizerler ki bir zerre yeri birinden taşra dizmezler. Sonra bir araba tekerleğini kırıp kebap altına yavaş yavaş yakarak ateş edip bir çeşit kebap pişirirler ki sanki ilik olur.
Tatar arasında böyle pişmiş kebabı yemiş ve 100 okka boza içmiş Tatar çoktur. İşte bu derece hoş, yumuşak ve taze kebap pişirirler ki yeryüzünde öyle kebap pişmesi ihtimali yoktur. Araba tekerleğiyle pişirmek Tatar arasında şarttır.
Evliya Çelebi / Seyahatname

Blog Listem