KIRIM VE NOGAY TATAR YEMEKLERİ

facebook sayfamız tıklayın/TATAR YEMEKLERİ OKYANUSU
Beğen


ANA SAYFA YENİ TARİFLER FACEBOOK İLE ETKİLEŞİMLİ OLARAK YAPILACAKTIR.YORUMLARINIZLA PAYLAŞIMLARINIZLA KATKIDA BULUNUN

TATAR AŞLARI, TATAR MUTFAĞI VE TATAR MUTFAK KÜLTÜRÜ HAKKINDA HER ŞEY

28 Aralık 2010 Salı

KIMIZIN YARARLARI

KIMIZIN YARARLARI

1-Kanda trigliseritler ve kolesterol düşürür, böylece ateroskleroz ve buna bağlı kalp hastalıkları, kalp krizi ve akut inme riski azalır.
2-Bağışıklık sistemini güçlendirir
3-Kansere karşı koruma sağlar
4-Beyin, retina, sperm, cilt hücreleri güçlenir
5-Diyabet için faydalıdır.
6-Kanı inceltir ve akışını kolaylaştırır, kan pıhtılaşmasını önler .
7-Romatizmal hastalıklara karşı koruma sağlar
8-Beyin ve sinir sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasında etkileri vardır.
9-Depresyon tedavisini destekler
10-Bunama ve Alzheimer hastalığı riskinin azaltmasına yardımcı olur
11-Ruh hali, konsantrasyon, bellek, dikkat ve davranış bozukluklarına karşı destek sağlar.
12-Saldırganlık azaltmaya ve sakinleştirmeye yardımcı olur.
14-Mizaç, tepkisellik ve kişilik üzerinde olumlu etkisi vardır
15-Kımız içen kişilerde gözde yaşa bağlı olarak gelişen sarı nokta hasarları riskini önlenebilmektedir.
16-Kımız'ın antienflamatuar etkisi vardır. Ayrıca kas-iskelet sistemi ve bağışıklık sistemi üzerinde faydalı etkileri bulunmaktadır.
17-kımız ; kemik ve eklem sağlığında etkili ve yararlıdır.
18-Kemiklerde kalsiyum toplanmasına destek olarak güçlenmelerini sağlar.
18-Eklem iltihabı ve kıkırdağa zarar veren enzim aktivitesini azaltır.
19-Eklemlerde hassasiyet ve sabah sertliğini azaltır.
20-Romatoid artritli hastada ilaç ihtiyacını azaltır.
21-Kımız özellikle kalp ve damar hastalıkları açısından yararlıdır. Kımız tüketenlerde koroner kalp hastalığına bağlı ölümlere daha az rastlanır.
22-Kalp damar hastalığı riski olanların ya da bu hastalığa yakalanmış olanların kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.
23-Damar sertliği oluşumunu yavaşlatır.
24-Trigliseritlerin kan düzeyini düşürür.
25-Kalp hastalıklarında "kötü kolesterol"ün (LDL) düşürülüp, "iyi kolesterol"ün (HDL) artırır.
26-Kalp krizi sonrası felç, ikinci bir kalp krizi ya da ölüm riskini azaltır.

Netice itibariyle kımız, ölüm hariç, her derde deva olan olağanüstü bir içecektir.
Kımız hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?
“Bu okuma parçası, dört Rus doktorunun hazırladığı bir rapordan seçme yoluyla alınmıştır. At sütünden yapılan kımızın tarihteki önemi hakkında birçok bilgiler verdik. Fakat bu içkinin modern değeri nedir? Biz bir tarihçiyiz. Yiyecek kimyası ile de hiçbir ilişkimiz yoktur.
Buna rağmen kitabımızda böyle bir boşluğun bulunması bizi rahatsız etti. Bu konuyu araştırmış ve iyi bilenlerin bilgilerine başvurmayı da bir görev saydık. Dört Rus doktoruna göre, ‘Kımızın albümin değeri, yumurtanınkinden çoktur.’ Bu sonuç, bizi bir tarihçi olarak gerçekten şaşırtmıştır.
Verilen bilgilere göre birçok yeni ‘Kımız sanatoryumu’ açılmış imiş. Ayrıca kımız, ‘veremle mücadele’de en tesirli ilaçların başında geliyormuş. Araştırma oldukça eskidir. 1945 yılında F.Laçınay tarafından Türkçemize çevrilmiş ve 32 sayfalık bir broşür halinde yayımlanmıştır. Bu kitapçıktan bazı parçaları seçip düzenleyerek okuyucularımıza sunacağız:
Kımızla tedavi eden kuruluşlar: 1912 yılında bir ilde küçük çapta 40 tane kımız tedavi yeri açılmıştı. Bundan başka 75 köy de, tedaviye gelenler için kımız yapmak ile meşgul idiler.
Bugün kımız ile tedavi işi, büyük bir kitlenin sağlığını korumak için, koruyucu bir faktör olarak kabul edilmiştir. Mütehassısların kılavuzluğu ile çalışan büyük sanatoryumlar açılarak, devletçe sıhhat işleri arasına alınmıştır.
Yalnızca Başkırdistan’da 800 ve 540 yataklı... iki sanatoryum vardır. 1934 yılında bu iki sanatoryumda 6100 hasta tedavi edilmiştir.
Kımızın tedavi edici özellikleri: Kımızın ne gibi özellikleri var ki, Sosyal Sigorta kuruluşları ile büyük bir halk kitlesinin ilgisini üzerine çekmektedir. İçindekiler bakımından inek sütünden çok ayrı olan kısrak sütü, mayalanma ve  tahammür süresince köklü bir değişikliğe uğrar. Albümin maddeleri kısmen peptona; süt şekeri de asitlaktik, alkol ve asitkarbona dönüşür.
Asitlaktik ve alkol, kımızın mayalanması sırasında sütşekerinin değerine göre gelişir ve böylece de kımızın kazanabileceği özelliğe tesir yapar. Kımızın içinde bulunan önemli maddeler şunlardır: Ufak ve ince zerrelerden oluşan albümin, asitlaktik, alkol, asitkarbon ve vitaminlerdir.
Kımız albümini önemli asitaminleri içinde topladığı için tam bir değere sahiptir. Pepton haline geldiği için de kolaylıkla sindirilir ve vücutça benimsenir.
Kımızın içinde bulunan önemli maddelerden biri de süt ekşisidir. Bu, bir yandan sindirimi iyileştirdiği gibi, vücudumuzdaki asitalkolün dengesini de etkiler. Kımızda bulunan az miktardaki alkol, kalp damarları, sinir sistemleri ve nefes alma organlarını tembih eder.
Kımızın asitkarbonu ise, sindirim yollarındaki hareket ve emme fonksiyonlarını destekler. Kımızın tuz terkibinde kalsiyum bol olduğundan, vücudumuzdaki tuz maddelerinin normal alışveriş etmeleri de sağlanır. Kımızda bulunan A, B, C vitaminleri..., onu tedavi vasıtası olduğu kadar, koruyucu bir ilaç haline de sokmuştur.
Sindirim ve mide hastalıklarında kımız: ...Kımızdaki asitlaktik ile alkol, sindirimi kolaylaştırıcı bir özelliktedir. Midenin işlemesini de sağlayan bir maddedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda (...) kımızın supasit hastalığında mide salgılarını artırdığı ve yine mide salgılarının anormal yükselmelerinde de, salgıları normalleştirdiği görülmüştür. Asit ve tuz-asitlerinin azaldığını gösteren mide hastalıkları ile gastritis’de bir ilaç olarak kullanılmıştır. Bağırsakların tembelleşmelerinden ileri gelen hastalıklarda, organların gerilme ve kasılma değişmelerini artırmıştır..
Mide zehirleri ile zehirlenmelere karşı kımız:Kımızın sütekşisi floru, bağırsak ve mide zehirleri ile zehirlenme (auto-toxication) hallerinde, hem koruyucu ve hem de tedavi edici olmuştur. Sütekşisi florunun, bağırsaktaki mikrop toksinlerine ve burada yerleşen zararlı mikropların yaşamasına karşı yaptığı tepki, Dr. Meçnikov tarafından gösterilmiştir.
Albümin maddelerinin tam olarak alınmasını sağlar. (...) Kımız ile tedavi edilen hastaların aldıkları albümin ve kazein değeri, aynı gıdayı alan diğer hastalarınkinden fazladır.
Kalp hastalıkları ve kımız :Kımız, yalnızca mide ve bağırsaklara değil, kalbe ve damar sistemlerine de tesirlidir. Kımız içiminden sonra kalp hareketleri sıklaşır ve nabız çevresi genişler. Bazı hastalar başlangıçta biraz kalp çarpıntısı duyar ise de, bu durum çabuk geçer. Bu sebeple araştırıcılar, kımızın tesiri ile kan basıncının arttığını da yazar. Dr. Rubel’e göre kımız, kalp ve damar sistemine, normal çalışma yeteneğini sağlayan bir ilaçtır...
Böbrekler sisteminde de kımızın tesirleri görülmüştür. Kımız ile hastanın idrar sistemi artmış ve vücudunun iyice yıkanmış ve temizlenmiş olduğu görülür.
Verem tedavisinde kımız: Verem hastalığının bazı şekillerinde, örnek olarak, Fievrisi ve allerjik reaksiyonu az olan, kan azlığı ve iştahsızlık gösteren plevra tüberkülozlarında, tabii ve hafif ateşli, müzmin tüberkülozun, ciğerin iki tarafında ise, ikinci devresinde ve ciğerin bir tarafında ise, üçüncü devresinde 38 derece hararetten yukarı olmayan, sınırlı enfiltrasyonlu, fakat her an nüksedebilen ülserasyonlu vakalarda.
İki taraflı  decompensation görülmediği hallerde. Ulsere olmamış, kemik ve mafsal vereminde, kımız ile tedavi iyi sonuçlar verir. Fakat veremin akut şeklinde, kımızdan yararlanılamaz... Kımız aksi tesir yapar.”
(Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 4, s.61)


Kımızın yararlı ve şifalı bir içecek olduğu çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Bir Rus yazarı olan S.T. Aksakov

Blog Listem